|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bao gồm những nội dung gì?

content:

Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

a) Khám về thể lực; khám lâm sàng các chuyên khoa theo các chỉ tiêu quy định tại Mục II, Mẫu 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này (chiều cao, cân nặng, huyết áp, mạch, thi lực, thính lực, tai - mũi - họng, răng – hàm – mặt, nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu ....); trong quá trình khám, trường hợp công dân được khám có một trong các chuyên khoa xếp điểm 5 hoặc điểm 6 thì người khám chuyên khoa đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe xem xét, quyết định việc có tiếp tục khám các chuyên khoa khác;

b) Trường hợp cần xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho kết luận sức khỏe theo yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệm phát hiện ma túy;

c) Phân loại sức khỏe theo các quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Chi tiết Thông tư xem tại đây:

https://ngockhanh.badinh.hanoi.gov.vn/van-ban-phap-luat?p_p_id=frontend_web_legislation_FrontendWebLegislationPortlet_INSTANCE_h9PWg6WTx91K&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_frontend_web_legislation_FrontendWebLegislationPortlet_INSTANCE_h9PWg6WTx91K_mvcPath=%2Fweb%2Fdetail.jsp&_frontend_web_legislation_FrontendWebLegislationPortlet_INSTANCE_h9PWg6WTx91K_id=9801

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh