|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND và nhân dân trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân quận Ba Đình

content:

Thực hiện Điều 12 Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch phường với Nhân dân, sáng ngày 21/6/2024, UBND phường Ngọc Khánh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND và nhân dân trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân quận Ba Đình.

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Vượng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ông Viên Hải Tuệ - Chủ tịch UBND, Ông Lê Việt Cường – Chủ tịch UBMTTQ phường Ngọc Khánh.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó chủ tịch UBND, Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy quân sự phường, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo đại biểu nhân dân tham dự.

Hình ảnh các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Viên Hải Tuệ đã báo cáo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.

Hình ảnh Ông Viên Hải Tuệ - Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh báo cáo trước nhân dân tại Hội nghị. 

Hình ảnh đại biểu bày tỏ ý kiến tại Hội nghi.

Hình ảnh đại biểu bày tỏ ý kiến tại Hội nghi.

Hình ảnh đại biểu bày tỏ ý kiến tại Hội nghi.

Hình ảnh đại biểu bày tỏ ý kiến tại Hội nghi.

Hình ảnh đại biểu bày tỏ ý kiến tại Hội nghi.

Hội nghị đã tiếp nhận được 05 ý kiến của các đại biểu nhân dân, thư ký hội nghị đã ghi chép chi tiết và Chủ tịch UBND phường định hướng giải pháp. Kết quả Hội nghị đối thoại sẽ được tổng hợp, hoàn thiện và gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận ở phường Ngọc Khánh trước 07 ngày khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Quận khóa XX.

Bùi Ngoan

content:

content:

Thư viện hình ảnh