|
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Quận (31/5/1961 - 31/5/2021) và thành lập Đảng Bộ Quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

content:

Bước 01: Tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đăng nhập tài khoản công dân

- Người dân có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động, số Bảo hiểm xã hội

- Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký sốUSB ký sốCMT/CCCD

Bước 02: Vào chức năng thanh toán tiền điện, nhập mã khách hàng

Sau khi người dân đăng nhập thành công, chọn chức năng [Thông tin tài khoản], chọn menu [Tiện ích], chọn tiện ích [Điện lực] và thêm mã khách hàng

Bước 03: Thanh toán tiền điện

Người dân sau khi nhập mã khách hàng thì sẽ được nhận các thông tin phiếu thanh toán tiền điện, người dân thực hiện thanh toán

 

content:

content:

Thư viện hình ảnh