Văn bản pháp luật

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Kế hoạch 70/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, Lễ phát động và Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 49 – Vì hòa bình phường Ngọc Khánh năm 2024
08/03/2024
UBND phường Ngọc Khánh KH ngày chạy Olympic 2024_1710323056266.pdf
2 Kế hoạch 55/KH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2024
30/01/2024
UBND phường Ngọc Khánh Kế hoạch thực hiện đề án phòng chống sốt xuất huyết năm 2024_1706865957899.pdf
3 Kế hoạch 58/KH Kế hoạch chống thất thu ngân sách năm 2024
30/01/2024
UBND phường Ngọc Khánh kế hoạch kiểm tra chống thất thu ngân sách 2024_1706865843394.pdf
4 Kế hoạch 59/KH Kế hoạch thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2024
30/01/2024
UBND phường Ngọc Khánh kê hoạch thu thuế sử dụng đất PNN năm 2024_1706865761101.pdf
5 Kế hoạch 04/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Ngọc Khánh năm 2024
04/01/2024
UBND phường Ngọc Khánh KH PCDB GSGC 2024 - NL_1704359991667.pdf
6 Kế hoạch 01/KH-UBND Kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Giáp Thìn cho Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội
03/01/2024
UBND phường Ngọc Khánh KH chăm lo Tết NCC, BTXH 2024_1704359255928.pdf
7 Công văn 655/TB-UBND Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc
27/12/2023
UBND phường Ngọc Khánh THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC 2024_1703727802106.pdf
8 Công văn 199/TB-UBND Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng năm mới năm 2024
15/12/2023
UBND quận Ba Đình 15.12_Thông báo treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024 (15.12)_1703671517576.pdf
9 Luật 18/2023/QH15 Luật phòng thủ Dân sự
30/07/2023
Quốc hội luat18_2023_1702439941409.pdf
10 Kế hoạch 138/KH-UBND Kế hoạch phục vụ Tết dương lịch Giáp Thìn 2024
14/11/2023
UBND phường Ngọc Khánh Kế hoạch phục vụ Tết Dương Lịch và Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024_1701838371655.pdf
11 Kế hoạch 301/KH-UBND Kế hoạch triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn quận ba đình
24/11/2023
UBND quận Ba Đình 11.2023 KH Triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn quận Ba Đình_1701761708317.pdf
12 Kế hoạch 302/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
28/11/2023
UBND quận Ba Đình KH-ĐTVM-2023_1701750359101.pdf
13 Công văn 4810/SLĐTBXH-VLATLĐ Thông báo tuyển dụng
27/11/2023
UBND thành phố Hà Nội 4810_signed_1701749845303.pdf
14 Công văn 4874/SLĐTBXH-VLATLĐ Thông báo tuyển dụng
01/12/2023
UBND thành phố Hà Nội 4874_signed_1701748900769.pdf
15 Công văn 2262 /UBND-VP Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND Thành phố về việc Triển khai các mô hình điểm tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
24/11/2023
UBND quận Ba Đình CV THỰC HIỆN KH 270 (Trình ký)_1701220923647.pdf
16 Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng: Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
30/06/2016
Chính phủ 16-2016-ttlt-byt-bqp_1700878838927.pdf
17 Công văn 3690/UBND-SXD Công văn tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà cung cư cũ, nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini)
02/11/2023
UBND thành phố Hà Nội cong-van-3690-ubnd-sxd-tp-ha-noi-2023-tang-cuong-thuc-hien-quy-dinh-xay-dung-chung-cu-mini_1699416550488.pdf
18 Nghị định 76/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết về một số điều luật Phòng, Chống bạo lực gia đình
01/11/2023
Chính phủ 76-cp.signed_1699414744642.pdf
19 Công văn 2106/UBND-QLĐT tiếp nhận và niêm yết công khai hồ sơ đồ án điều hoạch Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn 2060
06/11/2023
UBND quận Ba Đình cv-2106-2023_1699408224148.pdf
20 Kế hoạch 125/KH Kế hoạch thực hiện chỉ thi 24 của thành ủy về tăng cường kỷ luật ky cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ
08/09/2023
UBND phường Ngọc Khánh Kế hoạch thực hiện chỉ thi 24 của Thành ủy_1698380840087.pdf
content:

content: